Rekomendujemy Państwu, indywidualne sesje adresowane dla osób występujących publicznie i prowadzących prezentacje. Program i liczba sesji ustalona zostanie po wcześniejszej konsultacji. To Państwo zdecydują o miejscu, terminie i czasie spotkań. 15-tu najwybitniejszych polskich trenerów i coachów gwarantuje najwyższy poziom skuteczności!


Zobacz trenerów/ coachów

ZOBACZ

 

Coaching medialny składa się z trzech modułów.

Każdy z nich może zostać przeprowadzony w dowolnym czasie o dowolnej porze.

Terminy i godziny ustala Uczestnik!

Czas na wykorzystanie modułu zależy wyłącznie od Uczestnika.

W ciągu 9-ciu godzin intensywnego treningu, trzech ekspertów z ponad 20-letnim doświadczeniem w mediach, przekaże praktyczną wiedzę jak perfekcyjnie zaprezentować się w mediach.

Osobiste spotkanie trenera z Uczestnikiem gwarantuje komfort i dyskrecję a jednocześnie zapewnia skupienie się wyłącznie na indywidualnych potrzebach Uczestnika.

Moduły:

COACHING LOGOPEDYCZNY

Coaching logopedyczny kształtuje prawidłową mowę pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym, doskonali mowę już ukształtowaną i usuwa wady wymowy.

Nasi wybitni eksperci w dziedzinie logopedii, w trakcie wstępnej konsultacji wybiorą dla Państwa najlepsze i najbardziej efektywne metody oraz wdrożą specjalny program, dzięki któremu zniwelują lub usuną wady wymowy, znacząco poprawią dykcję czy zbudują wizerunek poprzez przekaz werbalny.

Sesje z coachem pozwolą na:

 
 
 • ustawienie głosu,

 • panowanie nad głosem: siłą, barwą, sposobem mówienia, intonacją.

 • poprawę dykcji (precyzyjnego wymawiania) oraz artykulacji poprzez

  specjalnie przygotowane ćwiczenia dla mówiących niewyraźnie, za

  szybko, za wolno, za cicho, z wadami wymowy.

Poniżej przedstawiamy możliwe do zrealizowania wybrane programy. Każdy z poniższych modułów można również dowolnie połączyć wg indywidualnych potrzeb.

BUDOWANIE WIZERUNKU PRZEZ PRZEKAZ WERBALNY

Dzięki tej sesji Uczestnik nauczy się jak skutecznie komunikować się z rozmówcą, utrzymywać jego uwagę, poruszać emocje, być wiarygodnym i osiągnąć zamierzony cel.

Co zyska Uczestnik?
 • Uświadomi sobie, co to jest poprawność dykcyjna
 • Nauczy się prawidłowo gospodarować oddechem
 • Rozwinie umiejętność obserwacji i doskonalenia własnego wizerunku przez głos i estetykę mówienia

Program:

Elementy budujące wizerunek nadawcy i skuteczność przekazu:
 1. Dykcja jako element otwartości i kultury mówienia.
Trener przekazuje informacje o dykcji nie tylko logopedyczne, ale także porusza aspekty psychologiczne związane z dykcją, które działają na podświadomość odbiorcy.
 1. Głos jako element budowania wiarygodności, autorytetu i kompetencji.
Trener przekazuje informacje dotyczące technik operowania głosem, które w określony sposób działają na słuchającego. Szczególną uwagę zwraca na emocjonalną barwę głosu, która wzmacnia lub osłabia przekazywane treści.
 1. Ekspresja mówienia jako element zaangażowania wzmacniający perswazję komunikatu.
Trener uświadamia słuchaczom, jaką rolę odgrywa ekspresja mówienia w tworzeniu emocjonalnego i intelektualnego kontaktu oraz w jaki sposób tworzy siłę perswazji.
 1. Język wypowiedzi – jego rola w budowaniu komunikatu.
Trener omawia podstawowe zasady poprawności językowej, dobór słownictwa w określonych sytuacjach przekazu werbalnego, a także uświadamia słuchaczom, jak język wypowiedzi buduje wiarygodność i kompetencje.

ESTETYKA MÓWIENIA

Celem jest uświadomienie jaką rolę w kontaktach społecznych odgrywa estetyka mówienia. Sesja rozpocznie się indywidualnymi nagraniami mowy spontanicznej na dowolny temat.
Analiza nagranych tekstów będzie obejmowała indywidualną ocenę uwzględniającą: • wyrazistość dykcyjną wypowiedzi. • operowanie głosem. • środki ekspresji wypowiedzi i ich oddziaływanie na słuchacza. Kolejnym krokiem podczas sesji będą ćwiczenia doskonalące umiejętność praktycznego zastosowania zasad w celu osiągnięcia estetyki mówienia.
 1. Ćwiczenia dykcyjne poprawiające motorykę aparatu mowy.
 2. Trening samogłoskowy wzmacniający czytelność komunikatu.
 3. Ćwiczenia wzmacniające dynamikę wydechu i jego ekonomiczne użycie.
 4. Ćwiczenia głosowe ze szczególnym uwzględnieniem pracy głosem w trudnych warunkach – pozwalające oszczędzać struny głosowe.
 5. Ćwiczenie środków ekspresji, które mają oddziaływać na słuchacza.
Uczestnicy sesji, po jej zakończeniu otrzymają specjalnie przygotowane, określone ćwiczenia z zaleceniem systematycznego ich wykonywania.

SZTUKA MÓWIENIA

Celem sesji jest uświadomienie uczestnikom, że oprócz indywidualnych cech mówienia istnieją prawa i zasady, których przestrzeganie sprawia, że wypowiadany komunikat jest estetyczny, zrozumiały i przekonujący, a treść wzbudza zainteresowanie i utrzymuje uwagę słuchacza. Sesja będzi składała się z nagrań, wykładu i analizy nagrań.

Program:

W części teoretycznej zostaną omówione techniki komunikowania, które pomogą we właściwym zrozumieniu treści i intencji nadawcy:
 • Kim jesteś i jak chcesz się zaprezentować?
 • Do kogo będziesz mówić?
 • Co chcesz osiągnąć?
 • Co chcesz powiedzieć?
Aby odpowiedzieć na te pytania, trzeba wiedzieć:
 • Jak wzmocnić komunikat przez wyrazistość mówienia?
 • Jak operować głosem przez jego natężenie i modulację?
 • Jak przyciągać i utrzymywać uwag ę słuchacza używając właściwych środków ekspresji?
 • Jak budować komunikat?
 • Jak używać języka, aby przekaz był jasny i zrozumiały?
Wszystkie te zagadnienia będą tematem wykładu teoretycznego. Analiza nagranych wystąpień będzie koncentrować się na następujących zagadnieniach:
 • Dykcja jako element otwartości i kultury mówienia.
 • Głos jako element budowania wiarygodności, autorytetu i kompetencji.
 • Ekspresja mówienia jako element zaangażowania wzmacniający perswazję komunikatu.
 • Język wypowiedzi i jego rola w nawiązywaniu kontaktu z odbiorcą.

JAK ROZMAWIAĆ PRZEZ TELEFON I BYĆ SKUTECZNYM

Celem tej sesji jest uświadomienie Uczestnikom, jak mówić, aby być przekonującym, chętnie słuchanym, zyskać sympatię i osiągnąć założony cel. Chcąc zapewnić skuteczność sesji należy połączyć wykład teoretyczny z ćwiczeniami: • wykład, który uświadomi zjawiska związane z procesem mówienia i uruchomi samokontrolę, • trening praktyczny połączony z indywidualnymi nagraniami i analizą tych nagrań.

Program:

1. Rozmowa telefoniczna jako interakcja między nadawcą i odbiorcą.
-  język wypowiedzi,
- zwięzłość komunikatu,
- dobór słownictwa,
- ekspresja językowa.
2. Rola pytań w interakcji telefonicznej.
- umiejętność nawiązania dialogu,
- tworzenie kontaktu intelektualnego i emocjonalnego,
- moc perswazji,
3. Jakich sformułowań używać przy przekazywaniu niepopularnych treści?
4. Oprawa dźwiękowa komunikatu i jej wpływ na odbiór treści.
- wyrazistość mówienia jako wzmocnienie komunikatu,
- umiejętność operowania głosem w zależności od sytuacji,
- ekspresja mówienia jako środek przyciągania i utrzymywania uwagi słuchacza.

Sesja rozpocznie się ćwiczeniami polegającymi na symulowaniu rozmów telefonicznych z klientami. Następnie będzie krótki wykład teoretyczny, po którym nastąpi analiza nagranych ćwiczeń. Sesja skończy się przekazaniem indywidualnych wskazówek Uczestnikowi.
 
 

Joanna Luboń


Logopeda-trener medialny. Specjalistka do spraw kształcenia kadry dziennikarskiej radia i telewizji. W Polskim Radiu była reżyserem dźwięku i zasiada w Komisji ds. Karty Mikrofonowej w charakterze logopedy medialnego. Bierze udział w komisjach konkursowych do spraw rekrutacji dziennikarzy organizowanych przez Polskie Radio S.A. Joanna Luboń jest także członkiem Komisji ds. Karty Ekranowej w Telewizji Polskiej S.A. Zasiada w komisjach konkursowych rekrutujących dziennikarzy i prezenterów dla TVP. Od 25 lat prowadzi szkolenia i konsultacje logopedyczne, które przygotowują do występów przed mikrofonem i kamerą dziennikarzy Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Prowadzi zajęcia w wyższych szkołach dziennikarskich, współpracowała ze Studium Wymowy Akademii Teatralnej w Warszawie w charakterze wykładowcy z zakresu techniki mowy mikrofonowej. Prowadzi treningi dla polityków i menedżerów z zakresu wystąpień publicznych w mediach.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wyślij wiadomość

* W przypadku braku kontaktu w ciągu 24h od wysłania wiadomości, prosimy o ponowne wysłanie e-maila bezpośrednio na sekretariat@wswp.pl, pomijając formularz kontaktowy
Wyższa Szkoła Wystąpień Publicznych nie jest szkołą w rozumieniu ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty a także w tej chwili nie posiada jeszcze akredytacji wydawanej przez Państwową Komisję Akredytacyjną powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej. Wyższa Szkoła Wystąpień Publicznych na dzień jej uruchomienia jest wyłącznie zastrzeżonym znakiem towarowym Prestige Business Group.